ARRANGEMENTER

(Afholdt) Dialogmøde om Sundhedsaftale 2019-2023

Beskrivelse: Sundhedskoordinationsudvalget inviterer til dialog om fokusområder for den kommende sundhedsaftale. Vi vil gerne høre jeres syn på de enkelte fokusområder, og hvordan udvalget kan arbejde videre med at prioritere disse. Alle får lejlighed til at blive hørt, så vi kan få en sundhedsaftale, som afspejler, at vi alle står sammen om at gøre en forskel - til gavn for borgerne.

Læs invitationen her

Målgruppe: Kommunale og regionale politikere og patientrepræsentanter. Der er i forbindelse med udsendelsen af invitationen vedlagt et følgebrev der nærmere beskriver målgruppen. 

Dato: 12. november 2018 kl. 16.00-18.30 

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Spørgsmål vedrørende tilmeldingen eller mødets indhold kan stiles til Kamilla Walther kamilla.walther@regionh.dk / tlf.: 38 66 60 84 eller Lars Mørck Jarl laja@balk.dk / tlf.: 26 19 24 09.

Ca. 14 dage før mødet afholdes udsendes et udkast til sundhedsaftalen samt program for mødet.

______________________________________________________________________

(Afholdt) Tværsektorielt FÆLLESMØDE om arbejdet med Sundhedsaftalen

Beskrivelse: Fællesmødet er det tredje i rækken og har til formål at styrke samarbejdet mellem sundhedsaftalens arbejdsgrupper og samordningsudvalgene. På mødet vil vi både se tilbage på, hvad vi har lært i arbejdet med den nuværende sundhedsaftale og se frem mod den nye sundhedsaftale. Program er under udarbejdelse.

Målgruppe: Formandsskaber og sekretærer for samordningsudvalg og arbejdsgrupper under Sundhedsaftale 2015-2018

Dato: 22. marts 2018. kl. 11.30-15.00

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød - Lokale H2/H3

Tilmelding: Tilmelding til Fællesmødet sker via tilmeldingsboksen til højre --->
Tilmeldingsfristen er 8. marts 2018.

Mødet afholdes af Den Administrative Styregruppe i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden  

_________________________________________________________________________

(Afholdt) Politisk dialogmøde på sundhedsområdet

Beskrivelse: Drøftelser og oplæg om vores fælles fremtid på  sundhedsområdet. Vær med til at sikre et tydeligt politisk aftryk på den kommende sundhedsaftale IIII.  

Målgruppe: Borgmestre, udvalgsmedlemmer samt direktører på sundheds- og psykiatriområdet.
Hver kommune kan tilmelde relevante politikere samt én embedsmand pr. udvalg.

Dato: 21. juni 2017 kl. 18.00 - 20.30

Sted: Sundhedshuset Albertslund, i caféen, Skolegangen 1, 2620 Albertslund

Oplæg fra mødet:

Opsamling:

_________________________________________________________________________

 

(Afholdt) Tværsektorielt fællesmøde om arbejdet med Sundhedsaftalen den 3. november 2016

Beskrivelse: Fællesmødet er det andet i rækken og har til formål at styrke samarbejdet mellem sundhedsaftalens arbejdsgrupper og samordningsudvalgene. Program er under udarbejdelse, men forventes at bl.a. at berøre resultater fra sundhedsaftalen, fokus på samordningsudvalgene samt de arbejdsgrupper, som vi ikke hørte fra på sidste møde.

Målgruppe: Formandsskaber og sekretærer for samordningsudvalg og arbejdsgrupper under Sundhedsaftale 2015-2018

Dato: 3. november 2016 kl. 13-16

Sted: De Gamles By, festsalen, bygning V, Edith Rodes Vej 2-4, 2200 København N - mødet afholdes IKKE på Regionsgården i Hillerød som først udmeldt.

Oplæg fra mødet:

Oversigt udleveret på mødet:

Mødet afholdes for Den Administrative Styregruppe i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden  

 


 

(Afholdt) Politisk dialogmøde om nyt fælleskommunalt rammepapir den 12. oktober 2016

Beskrivelse: Mødet er en fortsættelse af det politiske dialogmøde d. 7. april 2016, hvor de kommende års fælleskommunale KKR-mål på det somatiske sundhedsområde blev drøftet. På mødet var der et klart politisk ønske om, at deltagerne skulle mødes igen for at fortsætte drøftelserne – denne gang også med fokus på psykiatriområdet. Målet er, at kommunalbestyrelserne i første kvartal 2017 behandler og godkender et nyt fælleskommunalt rammepapir. 

Målgruppe: Borgmestre, udvalgsmedlemmer samt direktører på sundheds- og psykiatriområdet. Hver kommune kan tilmelde relevante politikere samt én embedsmand pr. udvalg.

Dato: Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 15-18

Sted: Kulturhuset Brønden, multisalen, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand

Materiale udsendt til mødet:

Slides fra mødet:


 

(Afholdt) Administrativt dialogmøde om nyt fælleskommunalt rammepapir den 15. september 2016

Beskrivelse: Drøftelse af udkast til rammepapir (foreløbigt med somatik-temaer), samt drøftelse af konkrete bud på temaer på psykiatriområdet, som kan indarbejdes i rammepapiret. Målet er et nyt fælles rammepapir, som kan udsendes til behandling i kommunalbestyrelserne omkring årsskiftet 2016/2017. Dialogmødet efterfølges af et politisk dialogmøde den 12. oktober 2016.

Målgruppe: Direktører og chefer på sundheds- og psykiatriområdet. Hver kommune kan tilmelde 2-3 deltagere

Dato: Torsdag den 15. september 2016 kl. 14-17

Sted: Medborgerhuset i Herlev, Store sal, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Materiale udsendt til mødet:

Slides fra mødet:

 


(Afholdt) Netværksmøde for KØS-brugere den 28. april 2016

Beskrivelse: Blandt flere af deltagerne i KL's kurser i det nye KØS har der været ønske om at sparre med ligesindende kollegaer. På mødet introducerer og demonstrerer Pernille Eriksen, sundhedsøkonom i Rudersdal Kommune, skabeloner til KØS avanceret. Derudover vil der være en drøftelse af interessen for at oprette et egentligt netværk.

Målgruppe: KØS-brugere / sundhedsøkonomer i hovedstadsregionens kommuner 

Dato: Torsdag den 28. april 2016 kl. 14-16

Sted: Rådhuset i Albertslund, kantinen, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund 

 


 

(Afholdt) Politisk dialogmøde om ny version af det fælleskommunale rammepapir den 7. april 2016

Beskrivelse: Oplæg og dialog i klyngerne om udviklingen af det fælleskommunale samarbejde på sundhedsområdet. Det fælleskommunale rammepapir er kommunernes eget papir, som beskriver på hvilke områder og hvordan vi sammen løfter sundhedsindsatsen. 

Målgruppe: Borgmestre samt udvalgsmedlemmer og direktører på sundhedsområdet (en embedsmand pr. kommune, fx direktør).

Dato: Torsdag den 7. april 2016 kl. 16.15-18.15

Sted: Kulturhuset Brønden, multisalen, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand

Invitation, program og deltagerliste:

Materiale fra mødet:

 

(Afholdt) Administrativt dialogmøde om nyt fælleskommunalt strategipapir den 9. marts 2016

Beskrivelse: Rammesætning og dialog om et nyt fælleskommunale strategipapir samt forventninger til den nationale sundhedspolitiske dagsorden. 

Målgruppe: Direktører og chefer på sundhedsområdet. Hver kommune kan tilmelde 1-2 deltagere

Dato: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 15.30-17.30

Sted: Kulturstationen i Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4. 1., lokale: Festsalen

 


 

(Afholdt) Tværsektorielt dialogmøde om fælles sundhedshuse i Region Hovedstaden den 19. november 2015 

Beskrivelse: Mødet skal give input til en bred regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse med et tilhørende inspirationskatalog med forskellige modeller for sundhedshuse.

 

Målgruppe: Hver kommune kan tilmelde 1-2 deltagere, fx sundhedschef/socialchef. Derudover er der deltagere fra Region Hovedstaden, praksissektoren og brugerrepræsentanter udpeget af Patientinddragelsesudvalget. 

 

Dato: Torsdag den 19. november 2015 kl. 16.30-20.00 (ankomst fra kl. 16)

Sted: Sundhedshuset i Albertslund, Skolegangen 1, 2620 Albertslund

Tilmelding: Kan ske senest den 11. november 2015 på www.conferencemanager.dk/Sundhedshuse


 (Aflyst pga. for få tilmeldinger): Politisk Dialogmøde torsdag den 25. juni 2015

Beskrivelse: I inviteres til politisk dialogmøde omkring det nære sundhedsvæsen og Praksisplanen for almen praksis 2015-2018 - hvordan i praksis? Målgruppen er borgmestre og udvalgsformænd på sundheds- og psykiatriområdet. Yderligere kan der deltage en administrativ direktør/chef fra hver kommune.

Dato: Torsdag den 25. juni 2015 kl. 16.30-19.00

Sted: Festsalen, De Gamles By, Edith Rodesvej 2-4, 2200 København N.


(Afholdt): Administrativt dialogmøde den 4. februar 2015

Beskrivelse: Embedsmandsudvalget for Sundhed inviterer til et administrativt dialogmøde om praksisplan for almen praksis, Sundhedsaftale III og Implementeringsplanen for 2015

Sted: Fredensborg Rådhus i Rådhuskælderen, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal


(Aflyst pga. for få tilmeldinger): Politisk dialogmøde den 8. oktober 2014

Beskrivelse: I inviteres til politisk dialogmøde om sundhedsaftale III, med fokus på implementeringsplan og en ny budgetmæssig del. Målgruppen er borgmestre og udvalgsformænd på sundheds- og psykiatriområdet.

Dato: Onsdag den 8. oktober kl. 17.00-19.00

Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1599 København
 


(Afholdt): Administrativt dialogmøde den 25. september 2014

Beskrivelse: Embedsmandsudvalget for Sundhed inviterer til administrativt dialogmøde om sundhedsaftale III og klyngesamarbejde. Målgruppen er direktører og chefer på sundhedsområdet. Hver kommune må gerne tilmelde flere deltagere.

Dato: Torsdag den 25. september Kl. 15.00-17.00

Sted: Festsalen, De Gamles By, Edith Rodesvej 2-4, 2200 København N
 

Invitation og program:

Oplæg:

Opsamling:


(Afholdt): Administrativt dialogmøde om sundhedsaftale III den 24. juni 2014

Beskrivelse: Embedsmandsudvalget for Sundhed inviterer til administrativt dialogmøde om sundhedsaftale III. Målgruppen er direktører og chefer på sundheds- og psykiatriområdet. Hver kommune må gerne tilmelde flere deltagere.

 

Dato: Tirsdag den 24. juni 2014 kl. 15-17 

 

Sted: Artriet, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup  

 Invitation, program og deltagerliste:

 Materiale til drøftelse på mødet:

Slides og referater fra mødet:


(Afholdt): Tværsektorielt dialogmøde om sundhedsaftale III den 30. april 2014

Tema: Sundhedsaftale III med fokus på aktivt samarbejde med borgere og pårørende samt lighed i sundhed

Arrangør: Sundhedskoordinationsudvalget

Målgruppe: Kommunale udvalgsformænd, regionale politikere, PLO, patient- og pårørendeforeninger samt andre foreninger

Invitation, program og referater:

 


(Afholdt): Politisk dialogmøde den 28. januar 2014

Temaer: Sundhedsaftale III, opfølgning på økonomiaftalen for 2014 og rammepapir for psykiatri

Invitation, program og deltagerliste:

Materiale til drøftelse på mødet:

Slides og referater:


(Afholdt): Administrativt dialogmøde den 15. januar 2014

Temaer: Sundhedsaftale III, opfølgning på økonomiaftalen for 2014 og rammepapir for psykiatri

 Invitation, program og deltagerliste:

Materiale til drøftelse på mødet:

Slides og referater: