Om sekretariatet

For at understøtte det fælles kommunale arbejde på sundhedsområdet har KKR besluttet at etablere et fælleskommunalt sundhedssekretariat.

Sekretariatet blev oprettet pr. 1. august 2013 og består af tre medarbejdere (se kontaktoplysninger i siden til venstre). De 29 kommuner i hovedstadsregionen finansierer sammen sekretariatet ud fra en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal.

Sekretariatets fysiske placering følger KKR formandsskabet, dvs. sekretariatet har pt. til huse på rådhuset i Albertslund. Sekretariatet referer til Embedsmandsudvalget for Sundhed.

Dokumenter: