Embedsmandsudvalget for Sundhed

Det fælleskommunale sekretariat refererer til KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Sundhed.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra 11 ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen, og Frederiksberg Kommune varetager formandsskabet.

For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsender KKR-sekretariatet dagsorden til møderne via KL's dialogportal en uge før møderne. Ligeledes udsendes referater via Dialogportalen.

 

 Kommissorium for Embedsmandsudvalget for Sundhed

 

Møderække i 2017: 

  • 20. januar kl. 9-11
  • 7. marts kl. 14-16
  • 19. april kl. 13-15
  • 24. maj kl. 14-16
  • 11. august kl. 13-15
  • 22. september kl. 13-15
  • 27. oktober kl. 13-15
  • 8. december kl. 13-15

 

Kontaktoplysninger på Embedsmandsudvalgets medlemmer og KKR-sekretariatet

Kommune Navn Titel E-mail
Frederiksberg  Torben Laurén (fmd) Sundheds- og omsorgschef tola03@frederiksberg.dk
Brøndby Niels Peter Møller Direktør npm@brondby.dk
Hvidovre Susan Bjerregaard Direktør srr@hvidovre.dk
København Karen Nørskov Toke Sundhedschef (SUF)

EC5A@suf.kk.dk

Gribskov Mette Bierbaum Direktør mebie@gribskov.dk
Gentofte Helene B. Rasmussen  Direktør hbra@gentofte.dk 
Hillerød Vibeke Abel Direktør viab@hillerod.dk
Høje-Taastrup Charlotte Markussen Direktør CharlotteMar@htk.dk
Hørsholm Peter Orebo Hansen Direktør pha@horsholm.dk
Bornholm Johannes Nilsson Direktør Johannes.Nilsson@brk.dk
København (SOF) Mikkel Boje Direktør  Mikkel.Boje@sof.kk.dk 
Ballerup Mette Vaaben Mortensen Direktør mvm@balk.dk
KKR-sekretariat Anne-Sofie Chefkonsulent AFP@kl.dk