Embedsmandsudvalget for Sundhed

Det fælleskommunale sekretariat refererer til KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Sundhed.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra 11 ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen, og Frederiksberg Kommune varetager formandsskabet.

For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsender KKR-sekretariatet dagsorden til møderne via Yammer-portalen en uge før møderne. Ligeledes udsendes referater via Dialogportalen.

 

 Kommissorium for Embedsmandsudvalget for Sundhed

 

Møderække i 2019: 

  • 1. februar kl. 13-15
  • 22. marts kl. 13-15
  • 26. april kl. 14-16
  • 25. juni  kl. 13-15
  • 6. september kl. 9-11
  • 25. oktober kl. 13-15
  • 6. december kl. 13-15

Møderne afholdes på Sjællandsgade, Kbh. N.

 

Kontaktoplysninger på Embedsmandsudvalgets medlemmer og KKR-sekretariatet 2018-2021

Kommune

Navn

Titel

E-mail

Frederiksberg

Torben Laurén (fmd)

Vicedirektør

tola03@frederiksberg.dk

Brøndby

Niels Peter Møller

Direktør

npm@brondby.dk

Hvidovre

Susan Bjerregaard

Direktør

srr@hvidovre.dk

København

Karen Nørskov Toke

Sundhedschef (SUF)

EC5A@suf.kk.dk

Gribskov

Mikkel Damgaards

Velfærdsdirektør

mdamg@gribskov.dk

Gentofte

Helene B. Rasmussen

Direktør

hbra@gentofte.dk

Herlev

Mette Riegels

Direktør

Mette.riegels@herlev.dk

Hillerød

Vibeke Abel

Direktør

viab@hillerod.dk

Helsingør

Stella Hansen

Direktør

sha11@helsingor.dk

Hørsholm

Peter Orebo Hansen

Direktør

pha@horsholm.dk

København 

Mikkel Boje

Socialdirektør (SOF)

mikkel.Boje@sof.kk.dk 

Bornholm 

Trine Dorow  Servicedirektør Trine.Dorow@brk.dk

KKR-sekretariat

Søren Sandahl Konsulent, KL ssan@kl.dk