Klynger

Kommunerne har organiseret sig i klynger efter hospitalernes planlægningsområder. Klyngerne er centrale strukturer både i det tværkommunale og i det tværsektorielle samarbejde. 

Herunder kan du finde det fælles kommissorium for kommuneklyngerne og kontaktoplysninger til de enkelte klynger.

Fælles kommissorium for kommuneklyngerne

Klynge Nord
Hans Bækvang, Ældre - og Omsorgschef, Fredensborg Kommune (HBAEK@fredensborg.dk)
Sekretær: Pia Sølbeck-Nielsen, Udviklingskonsulent, (PSNI@fredensborg.dk)

Klynge Midt
Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune (mery@rudersdal.dk)
Sekretær: Maria Riber Dixen, analysemedarbejder, Gentofte Kommune (Midtklyngen@gentofte.dk) og Maj Lindberg Danø, specialkonsulent, Gentofte Kommune (Midtklyngen@gentofte.dk)

Klynge Syd
Susan Bjerregaard, direktør, Hvidovre Kommune (srr@hvidovre.dk)

Klynge Byen
Torben Laurén, sundhedschef, Frederiksberg Kommune (tola03@frederiksberg.dk) og Karen Toke, sundhedschef, Københavns Kommune (EC5A@suf.kk.dk)

Klynge Bornholm
Trine Dorow, Servicedirektør, Bornholms Regionskommune (Trine.Dorow@brk.dk)