Klynger

Kommunerne har organiseret sig i klynger efter hospitalernes planlægningsområder. Klyngerne er centrale strukturer både i det tværkommunale og i det tværsektorielle samarbejde. 

Herunder kan du finde det fælles kommissorium for kommuneklyngerne og kontaktoplysninger til de enkelte klynger.

Fælles kommissorium for kommuneklyngerne

Klynge Nord
Formand: Vibeke Abel, direktør, Hillerød Kommune (viab@hillerod.dk)
Sekretær: Christian Blaase Johansen, specialkonsulent, Hillerød Kommune (cblj@hillerod.dk

Klynge Midt
Formand: Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune (mery@rudersdal.dk)
Sekretær: Maria Riber Dixen, analysemedarbejder, Gentofte Kommune (Midtklyngen@gentofte.dk) og Maj Lindberg Danø, specialkonsulent, Gentofte Kommune (Midtklyngen@gentofte.dk)

Klynge Syd
Formand: Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune (npm@brondby.dk)

Klynge Byen
Formand: Torben Laurén, sundhedschef, Frederiksberg Kommune (tola03@frederiksberg.dk) og Karen Toke, sundhedschef, Københavns Kommune (EC5A@suf.kk.dk)

Klynge Bornholm
Formand: Johannes Nilsson, direktør, Bornholms Regionskommune (Johannes.Nilsson@brk.dk)