Samordningsudvalg 

Som led i samarbejdet om sundhedsaftalerne er der nedsat administrative samordningsudvalg for hhv. somatik og psykiatri.

Samordningsudvalgene tager udgangspunkt i planområderne og dækker både børn og voksne. Samordningsudvalgene har kommunale medformænd.

Se kommissorier mv. her.