Snitfladekatalog vedr. basal og avanceret genoptræning samt læsevejledning

I "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus" (oktober 2014) blev det fastlagt, at kommunerne skal tilbyde almen genoptræning på basalt og avanceret niveau. I forlængelse af dette opstod der et behov for en detaljeret sondring mellem basal og avanceret genoptræning.

Formålet med snitfladekataloget er at beskrive og tydeliggøre de faglige kriterier, der ligger til grund for sondringen mellem basal og avanceret genoptræning indenfor specifikke diagnosegrupper.

Der er ikke tale om en facitliste.

Den Administrative Styregruppe har den 28. juni 2019 godkendt det opdaterede snitfladekatalog for behandlingsredskaber og hjælpemidler, som dermed er gældende.

Den opdaterede version kan findes på Sundhedsaftalens hjemmeside under Behandlingsredskaber og hjælpemidler her: 

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerktoejskasse/Sider/Samarbejdsaftaler.aspx

Den opdaterede version vil ikke blive trykt og rundsendt.