Snitfladekatalog vedr. basal og avanceret genoptræning samt læsevejledning

I "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus" (oktober 2014) blev det fastlagt, at kommunerne skal tilbyde almen genoptræning på basalt og avanceret niveau. I forlængelse af dette opstod der et behov for en detaljeret sondring mellem basal og avanceret genoptræning.

Formålet med snitfladekataloget er at beskrive og tydeliggøre de faglige kriterier, der ligger til grund for sondringen mellem basal og avanceret genoptræning indenfor specifikke diagnosegrupper.

Der er ikke tale om en facitliste.

Hent snitfladekatalog samt læsevejledning her:

Læsevejledning

Case - snitfladekatalog