Fasttilknyttede læger på plejecentre 

PLO-Hovedstaden, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden har den 30. september 2016 indgået en aftale om fasttilknyttede læger på plejecentre i Region Hovedstaden. 

Aftalen indebærer, at beboerne på alle plejecentre tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecenteret – også selvom lægen har lukket for tilgang. Samtidig yder den fasttilknyttede læge generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecenteret. 

 Se aftalen her:

Fasttilknyttede læger på botilbud

PLO-Hovedstaden, kommunerne i hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en aftale, som gør det muligt at tilknytte praktiserende læger til botilbud efter §108. Aftalen er udarbejdet som en allonge til aftalen om faste læger tilknyttet plejecentre og bestemmelserne i denne aftale gøres gældende også for botilbuddene.

Aftalen indebærer, at beboerne på botilbud efter § 108 tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet botilbudet – også selvom lægen har lukket for tilgang. Samtidig yder den fasttilknyttede læge generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbudet.

Materiale til aftalen finder er: