KKR-mål for sundhed 

De 29 kommuner har vedtaget fælles KKR-mål for sundhed.

KKR-mål for sundhed er kommunernes egne mål.
De handler om, hvordan vi som 29 kommuner løser de eksisterende kommunale opgaver, hvordan vi samarbejder om en fælles holdning og vores strategi for væsentlige fælleskommunale udfordringer.

Vi sætter dermed vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en bedre indsats til borgerne.

Vi står desuden langt stærkere sammen, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver bedre muligheder for, at vi kan stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden. 

Læs hvorfor formanden for KKR Hovedstaden Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund, mener, at kommunerne har brug for at have fælles mål her>>

Den endelige version af KKR-mål for sundhed kan tilgås her>>

Fælleskommunale udviklingsområder på sundhedsområdet
Læs beskrivelse af udviklingsområderne, der er nævnt i KKR-mål for sundhed 2017 her>>
 

Hvad er forskellen på KKR-mål for sundhed og sundhedsaftalen?
Se illustration af KKR-mål for sundhed i det nære sundhedsvæsen her>>

Status for KKR-mål for sundhed
KKR-mål for sundhed forelægges for KKR-Hovedstaden den 6. februar 2017 og forventes derefter udsendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

KKR-mål for sundhed blev også drøftet på KKR i november 2016. Følg med på KKR-Hovedstadens hjemmeside her>>


Hvem har udarbejdet KKR-mål for sundhed?
Politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer har deltaget aktivt i udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed. Der har været afholdt to sæt af dialogmøder i hhv. foråret 2016 og efteråret 2016.

Papiret med KKR-mål for sundhed er blevet til i en skrivegruppe under Embedsmandsudvalget for Sundhed og med sparring fra et antal ressourcepersoner.  

 

Alt om de tidligere rammepapirer

KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer. Se mere om indhold og opsamlinger på rammepapirerne neden for. 

Rammepapir på det somatiske område i 2014-2015:

 Rammepapir på det somatiske område i 2013:

 Rammepapir på det psykiatriske område i 2014-2016: