Praksisplan

Praksisplanen er et centralt samarbejds‐og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. Den beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. 

Praksisplanen skal ses som et af de væsentligste instrumenter kommunerne har i forhold til at sikre indflydelse på almen praksis. Derudover er praksisplanen ramme for sundhedsaftalens gennemførelse.

Nedenstående kommunale politikere har KKR har udpeget til praksisplanudvalget:

  • Helle Adelborg (A), Hvidovre Kommune
  • Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
  • Simon Aggesen (C), Frederiksberg Kommune
  • Sisse Marie Welling (F), Københavns Kommune
  • Birgit Roswall (V), Gribskov Kommune

 

Praksisplan for 2015-2019

Praksisplanudvalget godkendte den 11. december 2015 praksisplanen for almen praksis. Den kan ses her>> 

 


 Materiale fra processen om udarbejdelse af praksisplanen

 

Politisk oplæg til fælleskommunale ønsker til praksisplanen (godkendt af KKR den 14. marts 2014):

 

Arbejdsgruppe om fælleskommunale ønsker til praksisplanen (arbejdet er afsluttet):

 

Links: