Praksisplan for almen praksis

Praksisplanen er et centralt samarbejds‐og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. Den beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. 

Praksisplanen skal ses som et af de væsentligste instrumenter kommunerne har i forhold til at sikre indflydelse på almen praksis. Derudover er praksisplanen ramme for sundhedsaftalens gennemførelse.

Nedenstående kommunale politikere har KKR har udpeget til Praksisplanudvalget (PPU)  - gældende til den 30. juni 2022:

  • Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
  • Sisse Marie Welling (F), Københavns Kommune
  •  Merete Amdisen (A), Ishøj Kommune
  • Karsten Längerich (V), Allerød Kommune 
  • Michael Fenger (C), Gentofte Kommune

De kommunale medlemmer sidder i PPU i overgangsperioden frem til den 30. juni 2022, hvorefter PPU og SKU samles i SSU. Kommunale medlemmer til SSU er ikke endeligt aftalt. 

Praksisplan for 2022-2025

Praksisplanudvalget godkendte den 17. december 2021 Praksisplanen for almen praksis. Den kan ses her>>