Sundhedsaftale

Mange borgere har sygdomsforløb, der både kræver indsatser i kommuner, hos praktiserende læge og på hospital. Sundhedsaftalen er her et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i forløb, der går på tværs af sektorer.

KKR har udpeget følgende kommunale politikere til Sundhedskoordinationsudvalget:

  • Helle Adelborg (A), Hvidovre Kommune
  • Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
  • Jørgen Glenthøj (C), Frederiksberg Kommune
  • Ninna Thomsen (F), Københavns Kommune (næstformand)
  • Birgit Roswall (V), Gribskov Kommune.

 

Sundhedsaftalen for 2015-2018

Sundhedsaftalen er indgået mellem regionsråd og alle 29 kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen - se den her.

På sundhedsaftalens hjemmeside kan du finde selve sundhedsaftalen, implementeringsplaner, information om implementeringsorganisationen (samordningsudvalg, arbejdsgrupper mm.) www.regionh.dk/sundhedsaftale. 

 

Se film om sundhedsaftalen (scroll ned på siden)

 

Implementeringsplaner

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) har godkendt sundhedsaftalens implementeringsplaner for 2015 og 2016. Endvidere har SKU behandlet forslag til implementeringsplan for 2017 og 2018. Den endelige plan forventes godkendt på møde i SKU den 2. december 2016.

Implementeringsplan for 2015 (godkendt) 

Implementeringsplan for 2016 (godkendt) 

Implementeringsplan for 2017-2018 (udkast)

 


Baggrundsmateriale

Baggrundspapirer vedr. både den politiske og administrative sundhedsaftale, tidligere sundhedsaftaler, høringsbreve og høringssvar mm. kan rekvireres via det fælleskommunale sundhedssekretariat. Se kontaktoplysninger øverst til højre.

 

Links:

Sundhedsaftalen for 2015-2018: