Sundhedsaftale 2019-2023

Her kan du holde dig opdateret om seneste nyt i udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2023.

Temaer i Sundhedsaftalen
Som opfølgning på det politiske dialogmøde der blev afholdet i Albertslund den 21. juni 2017 om sundhedsaftalen, foreligger der nu et samlet temapapir. Temapapiret forventes forelagt KKR Hovedstaden på møde i marts 2018 som led i den nyvalgte KKR's forberedelse til udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

Temaerne kan ses her