Sundhedsaftale 2019-2023

Mange borgere har sygdomsforløb, der både kræver indsatser i kommuner, hos praktiserende læge og på hospital. Sundhedsaftalen er her et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i forløb, der går på tværs af sektorer.

KKR har udpeget følgende kommunale politikere til Sundhedskoordinationsudvalget:

  • Helle Adelborg (A), Hvidovre Kommune
  • Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
  • Simon Aggesen (C), Frederiksberg Kommune
  • Sisse Marie Welling (F), Københavns Kommune (næstformand)
  • Birgit Roswall (V), Gribskov Kommune.

 

Sundhedsaftalen for 2019-2023

Sundhedsaftalen er indgået mellem regionsråd og alle 29 kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen

På sundhedsaftalens hjemmeside kan du finde selve sundhedsaftalen, implementeringsplaner, information om implementeringsorganisationen (samordningsudvalg, arbejdsgrupper mm.) - se den her.